przygotowanie plików do druku

druk cyfrowy

.

W tej technologii drukujemy bezpośrednio z pliku. Najlepszy do druku będzie więc PDF, jednak wydrukujemy także z plików JPG, CDR, TIF, PSD czy EPS. Prace przeznaczone do druku cyfrowego powinny być przygotowane w formacie docelowym (skala 1:1), w rozdzielczości ok. 300dpi.

Wszystkie elementy w pliku powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK, przyjmujemy jednak też prace przygotowane w RGB.

Plik powinien być „spłaszczony” – nie powinien zawierać warstw, kanałów, itp.
Teksty powinny być zamienione na krzywe.

Projekt powinien zawierać:
– SPADY, czyli grafika wyciągnięta poza obszar netto pracy (pracy po docięciu). Spad gwarantuje, że po przycięciu pracy obszar zadruku będzie dochodził do samej krawędzi pracy. Dodatkowo teksty lub grafika powinny być oddalone od linii cięcia – umieszczone zbyt blisko mogą zostać ścięte.

– PASERY, czyli punkty wyznaczające linie cięcia. Są to znaki w postaci cienkiej kreski poza formatem netto pracy, pokazujący w którym miejscu ma być przycięta praca.

– OZNACZENIA ZGINANIA/BIGOWANIA (jeśli praca będzie bigowana), czyli punkty wyznaczające linię gięcia, umieszczone poza formatem netto pracy. Umożliwiają właściwe, zgodne z założeniem projekty wykończenie pracy.

Prace wielostronicowe powinny być zapisane w jednym pliku (zawierającym wszystkie strony, także puste).

Uwaga! Prace przeznaczone do oprawy zeszytowej powinny być przygotowane składkami (czyli pierwsza strona z ostatnią, druga z przedostatnią, itd.). Jeśli nie dysponujesz projektem w którym strony są złożone składkami prześlij nam plik z pojedynczymi stronami. Należy pamiętać także, że liczba stron w pracach do oprawy zeszytowej musi być podzielna przez 4.

druk wielkoformatowy

.

W tej technologii także drukujemy bezpośrednio z pliku. Najlepszy do druku będzie więc TIF lub PDF, jednak wydrukujemy także z plików JPG, CDR,  PSD czy EPS. Prace do druku wielkoformatowego mogą być przygotowane w formacie docelowym (skala 1:1) lub w dowolnej innej skali, ale w takim wypadku ważne jest, by przekazać nam informację o użytej skali i pamiętać, by rozdzielczość była odpowiednio większa. Finalna (już w skali 1:1) rozdzielczość powinna wynosić ok 120-150 dpi.

Wszystkie elementy w pliku powinny być zapisane w przestrzeni barwnej CMYK, przyjmujemy jednak też prace przygotowane w RGB.

Plik powinien być „spłaszczony” – nie powinien zawierać warstw, kanałów, itp.
Teksty powinny być zamienione na krzywe.

Projekt powinien zawierać:
– SPADY, czyli grafika wyciągnięta poza obszar netto pracy (pracy po docięciu). Spad gwarantuje, że po przycięciu pracy obszar zadruku będzie dochodził do samej krawędzi pracy. Dodatkowo teksty lub grafika powinny być oddalone od linii cięcia – umieszczone zbyt blisko mogą zostać ścięte.

– PASERY, czyli punkty wyznaczające linie cięcia. Są to znaki w postaci cienkiej kreski poza formatem netto pracy, pokazujący w którym miejscu ma być przycięta praca.

nie znalazłeś odpowiedzi?

sprawdź pozostałe tematy pomocy lub po prostu napisz do nas!

wyślij e-mail